Rolstoel - Taxi Breda - Peutax Taxi • Deeltaxi • Zorgvervoer • Zakelijk vervoer • Rolstoel vervoer
076 - 571 00 00

Rolstoel

Het wagenpark van Continental – Peutax bevat een aantal rolstoelbussen, voorzien van o.m. een hydraulische liftinstallatie, een lage instap en handgrepen, die de instap nog verder vergemakkelijken. De nieuwste bussen voldoen geheel aan de code VVR. Deze bussen worden bij haast alle vervoersvormen ingezet. Uiteraard bij het zittend ziekenvervoer, maar ook binnen de deeltaxi, het leerlingenvervoer en particulier vervoer. Naast de inrichting voor een aantal (afhankelijk van het model) rolstoelen kunnen deze bussen binnen een oogwenk worden ingericht voor het vervoer op acht normale zitplaatsen.
Ook combinaties van rolstoel(en) en zitplaatsen is daardoor geen enkel probleem. De chauffeurs op deze bussen behoren tot een groep, die haast altijd rolstoelbussen bestuurt, waardoor het min of meer hun dagelijks werk is. Mede hierdoor zijn passagiers er van verzekerd dat het vervoer geschiedt op basis van normen, die worden voorgeschreven voor het vervoer van rolstoelgebruikers.
Heden ten dage wordt er naast rolstoelen ook regelmatig gebruik gemaakt van zogenaamde scoot mobiels. Deze mogen echter niet worden gezien als een rolstoel, weegt veel zwaarder en heeft minder mogelijkheden dan een rolstoel om vast te zetten. Van een scoot-mobiel-gebruiker wordt verwacht dat deze zodanig valide is dat hij of zij op een normale zitplaats kan plaatsnemen. Onze opdrachtgevers en wij eisen dan ook van onze chauffeurs dat deze categorie passagiers daadwerkelijk plaatsneemt op een normale zitplaats en vervoerd wordt in de veiligheidsriem.
Peutax 2014 © ADMX