Bedrijf - Taxi Breda - Peutax Taxi • Deeltaxi • Zorgvervoer • Zakelijk vervoer • Rolstoel vervoer
076 - 571 00 00

Bedrijf

Vanuit de historie is Peutax uitgegroeid tot een bedrijf dat zich niet alleen bezig houdt met de vanouds bekende vervoersvorm ”straattaxi”.

Naast de uitvoering van diverse vervoersvormen heeft Peutax zich gespecialiseerd in de regie en coördinatie van bijvoorbeeld het zittend ziekenvervoer. Dit vervoer wordt voor een heel groot gedeelte verzorgd in geheel West Brabant, daarbij ondersteund door een aantal collega-vervoerders. De ervaringen met dit zorgvervoer zijn heel nuttig geweest op het moment dat ook Peutax werd betrokken bij “de deeltaxi”. Beide doelgroepen vereisen namelijk een zeer persoonlijke inzet van de chauffeurs en een juiste afstemming van de in te zetten vervoermiddelen.
 

Naast de verschillende vormen van taxivervoer is Peutax sterk in het (kleinschalige) groepsvervoer. Jarenlange ervaring met het leerlingenvervoer, naschoolse opvang, (vervangend) openbaar vervoer en georganiseerd groepsvervoer staan borg voor een oplossing voor elk vervoersprobleem. De Peutax is tevens aangesloten bij KNV Taxi. Het streven naar perfectie blijkt uit het feit dat Peutax niet alleen ISO gecertificeerd is, maar sinds 2004 ook als TX-Keur-bedrijf.
Peutax 2014 © ADMX