Aanmeldprocedure - Taxi Breda - Peutax Taxi • Deeltaxi • Zorgvervoer • Zakelijk vervoer • Rolstoel vervoer
076 - 571 00 00

Aanmeldprocedure

Indien u in aanmerking komt voor zittend ziekenvervoer dan neemt u contact op met onze zorgcentrale (Zorgtaxi West-Brabant), bereikbaar onder (076) 571 53 53. Bij een van onze medewerk(st)ers kunt u opgeven wanneer en waar naar toe u vervoerd wenst te worden.
U komt in aanmerking voor zittend ziekenvervoer indien u:

- in het bezit bent van een geldige machtiging voor vervoer per
  taxi (afgegeven door uw zorgverzekeraar);
- bij ons bent aangemeld en ingeschreven als verzekerde van een
  zorgverzekeraar waarmee wij een contract hebben afgesloten.

Indien u bij ons nog nooit gebruik heeft gemaakt van het zittend ziekenvervoer, dan dienen eerst uw gegevens in ons systeem te worden ingevoerd;
deze gegevens betreffen o.a.:
- de naam van uw zorgverzekeraar ( VGZ, CZ of anderszins);
- uw naam, adres en woonplaats gegevens;
- uw geboortedatum;
- uw BurgerServiceNummer (BSN);
- uw telefoonnummer;
- uw inschrijvingsnummer bij de zorgverzekeraar.

Is uw inschrijving verzorgd, dan geeft u de ritten bij ons op, waarna wij die zelf, of door een door ons aan te wijzen vervoerder, op het gewenste moment zullen (laten) uitvoeren.
Zoals u wellicht weet is elke verzekerde een “eigen bijdrage” verschuldigd bij dit vervoer. Deze eigen bijdrage wordt door uw zorgverzekeraar bij u geïnd.
De door u gereden ritten worden door ons rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, zodat ú niet belast wordt met allerlei administratieve rompslomp.
Peutax 2014 © ADMX